Skip to main content

Agenda vergadering 11-05-2022

GECOMBINEERDE LEDENVERGADERING van de
UITVAARTVERENIGING TEN POST e.o en de
VERENIGING BEGRAAFPLAATS WITTEWIERUM

Op woensdag 11 mei 2022, aanvang 20.00 uur in het gebouw van de
Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) Eestumerweg 11, Ten Post.

Aan de leden van de Uitvaartvereniging Ten Post e.o.:

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter.
  – Stilstaan bij de mensen die in 2021 zijn overleden.
  – Vaststellen van de agenda
 2. Notulen
  door de secretaris M. de Vries
 3. Jaarverslag over 2021
  door de secretaris M.de Vries
 4. Rekening en verantwoording van de financiën 2021
  door de penningmeester Th. Jansen
 5. Rapport kascontrolecommissie
 6. Benoeming kascontrolecommissie
 7. Bestuursverkiezing
  – aftredend en verkiesbaar als secretaris: M. de Vries
  – Mw W. Bolhuis is aftredend als voorzitter.
  Het bestuur stelt dhr H. Veldman, Rijksweg 171, Ten Post voor als nieuwe voorzitter.
 8. Vaststelling contributie
 9. Mededelingen uit het bestuur
 10. Rondvraag

Op woensdag 11 mei 2022 aanvang na afloop van de vergadering van de uitvaartvereniging in het kerkgebouw van de
Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt), Eestumerweg 11, Ten Post.

Aan de leden van de Vereniging Begraafplaats Wittewierum:

Agenda:

 1. Opening
  door de voorzitter T. Penninga
  Vaststellen agenda
 2. Notulen
  door secretaris M. de Vries
 3. Verslag administrateur over de financiën 2021
  door H. Veldman, Ten Boer
 4. Rapport kascontrolecommissie
 5. Bestuursverkiezing
  aftredend en herkiesbaar als voorzitter dhr T. Penninga.
 6. Vaststelling contributie
 7. Voorstel prijs van een graf.
 8. Werkzaamheden op de begraafplaats
 9. Mededelingen van het bestuur
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Agenda vergadering 07-10-2020

Deze vergadering kon op 31 maart jl. niet worden gehouden vanwege de corana-uitbraak en is nu verschoven naar 7 oktober.

Algemene Ledenvergadering
UITVAARTVERENIGING TEN POST e.o
Woensdag 7 oktober 2020, aanvang 20.00 uur.
In de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Ten Post (Eestumerweg 11)

Aan de leden van de Uitvaartvereniging Ten Post e.o.

Agenda:

1. Opening
      Door de voorzitter W. Bolhuis
      Stilstaan bij de mensen die in 2019 zijn overleden.
2. Notulen 25 maart 2019
      Door de secretaris M. de Vries
3. Jaarverslag
      Door de secretaris M. de Vries
4. Rekening en verantwoording van de financiën
      Door de penningmeester Th.Jansen
5. Rapport kascontrolecommissie
6. Benoeming kascontrolecommissie
7. Bestuursverkiezing
8. Vaststelling contributie
9. Mededelingen
10. Rondvraag
11. Sluiting

Algemene ledenvergadering
VERENIGING BEGRAAFPLAATS WITTEWIERUM

Op woensdag 7 oktober 2020, aanvang na afloop van de vergadering van de uitvaartvereniging,
in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Ten Post (Eestumerweg 11)

Aan de leden van de Vereniging Begraafplaats Wittewierum:

Agenda:

1. Opening
     Door de voorzitter T. Penninga

Vaststellen agenda
2. Notulen 25 maart 2019
     Door secretaris W. Bolhuis
3. Verslag administrateur
     Door H. Veldman
4. Rapport kascontrolecommissie
5. Bestuursverkiezing
     aftredend: W.Bolhuis, secretaris
6. Werkzaamheden op de begraafplaats
7. Vaststelling contributie
8. Mededelingen van het bestuur
9. Rondvraag
10. Sluiting

Agenda vergadering 25-03-2019

GECOMBINEERDE LEDENVERGADERING van de UITVAARTVERENIGING TEN POST e.o en de VERENIGING BEGRAAFPLAATS WITTEWIERUM

Op Maandag 25 maart 2019 aanvang 20.00 uur.
In het Proathoeske te Lellens.

Aan de leden van de uitvaartvereniging Ten Post e.o.:

Agenda:      1. Opening
                         - Door de voorzitter W. Bolhuis
                         - Stilstaan bij de mensen die in 2018 zijn overleden
                     2. Notulen
                         - Door de secretaris K. van Wageningen
                     3. Jaarverslag
                         - Door de secretaris K. van Wageningen
                     4. Rekening en verantwoording van de financiën
                         - Door de penningmeester Th. Jansen
                     5. Rapport kascontrolecommissie
                     6. Benoeming kascontrolecommissie
                     7. Bestuursverkiezing
                     8. Vaststelling contributie
                     9. Mededelingen
                     10. Rondvraag
                     11. Sluiting

 

Op Maandag 25 maart 2019 aanvang na afloop van de vergadering van de uitvaartvereniging.
In het Proathoeske te Lellens.

Aan de leden van de Vereniging Begraafplaats Wittewierum:

Agenda:     1. Opening
                        - Door de voorzitter T. Penninga
                        - Vaststellen agenda
                    2. Notulen
                        - Door secretaris W. Bolhuis
                    3. Verslag administrateur
                        - Door H. Veldman   
                    4. Rapport kascontrolecommissie
                    5. Bestuursverkiezing 
                    6. Werkzaamheden op de begraafplaats
                    7. Vaststelling contributie
                    8. Mededelingen van het bestuur
                    9. Rondvraag
                    10. Sluiting

Agenda vergadering 16-03-2016

GECOMBINEERDE LEDENVERGADERING van de UITVAARTVERENIGING TEN POST e.o en de VERENIGING BEGRAAFPLAATS WITTEWIERUM

Op Woensdag 16 maart 2016 aanvang 20.00 uur in tProathoeske Lellens.

Aan de leden van de uitvaartvereniging Ten Post e.o.:

Agenda:      

                    1. Opening
                         - Door de voorzitter W. Bolhuis
                         - Stilstaan bij de mensen die in 2015 zijn overleden
                     2. Notulen
                         - Door de secretaris K. van Wageningen
                     3. Jaarverslag
                         - Door de secretaris K. van Wageningen
                     4. Rekening en verantwoording van de financiën
                         - Door de penningmeester Th. Jansen
                     5. Rapport kascontrolecommissie
                     6. Benoeming kascontrolecommissie
                     7. Bestuursverkiezing
                     8. Vaststelling contributie
                     9. Mededelingen
                     10. Rondvraag
                     11. Sluiting

 

Op Woensdag 16 maart 2016 aanvang na afloop van de vergadering van de uitvaartvereniging in tProathoeske te Lellens.

Aan de leden van de Vereniging Begraafplaats Wittewierum:

Agenda:    

                    1. Opening
                        - Door de voorzitter T. Penninga
                        - Vaststellen agenda
                    2. Notulen
                        - Door secretaris W. Bolhuis
                    3. Verslag administrateur
                        - Door H. Veldman   
                    4. Rapport kascontrolecommissie
                    5. Bestuursverkiezing 
                    6. Werkzaamheden op de begraafplaats
                    7. Vaststelling contributie
                    8. Mededelingen van het bestuur
                    9. Rondvraag
                    10. Sluiting

Agenda vergadering 29-03-2017

GECOMBINEERDE LEDENVERGADERING van de UITVAARTVERENIGING TEN POST e.o en de VERENIGING BEGRAAFPLAATS WITTEWIERUM

Op Woensdag 29 maart 2017 aanvang 20.00 uur in tProathoeske Lellens.

Aan de leden van de uitvaartvereniging Ten Post e.o.:

Agenda:      

                    1. Opening
                         - Door de voorzitter W. Bolhuis
                         - Stilstaan bij de mensen die in 2016 zijn overleden
                     2. Notulen
                         - Door de secretaris K. van Wageningen
                     3. Jaarverslag
                         - Door de secretaris K. van Wageningen
                     4. Rekening en verantwoording van de financiën
                         - Door de penningmeester Th. Jansen
                     5. Rapport kascontrolecommissie
                     6. Benoeming kascontrolecommissie
                     7. Bestuursverkiezing
                     8. Vaststelling contributie
                     9. Mededelingen
                     10. Rondvraag
                     11. Sluiting

 

Op Woensdag 29 maart 2017 aanvang na afloop van de vergadering van de uitvaartvereniging in tProathoeske te Lellens.

Aan de leden van de Vereniging Begraafplaats Wittewierum:

Agenda:    

                    1. Opening
                        - Door de voorzitter T. Penninga
                        - Vaststellen agenda
                    2. Notulen
                        - Door secretaris W. Bolhuis
                    3. Verslag administrateur
                        - Door H. Veldman   
                    4. Rapport kascontrolecommissie
                    5. Bestuursverkiezing 
                    6. Werkzaamheden op de begraafplaats
                    7. Vaststelling contributie
                    8. Mededelingen van het bestuur
                    9. Rondvraag
                    10. Sluiting