Skip to main content

Agenda vergadering 02-04-2014

GECOMBINEERDE LEDENVERGADERING van de UITVAARTVERENIGING TEN POST e.o en de VERENIGING BEGRAAFPLAATS WITTEWIERUM

Op Woensdag 2 april 2014 aanvang 20.00 uur.
In  ’t Holt te Ten Post.

Aan de leden van de uitvaartvereniging Ten Post e.o.:

Agenda:      1. Opening
                         - Door de voorzitter T. Penninga
                         - Stilstaan bij de mensen die in 2013 zijn overleden
                     2. Notulen
                         - Door de secretaris K. van Wageningen
                     3. Jaarverslag
                         - Door de secretaris K. van Wageningen
                     4. Rekening en verantwoording van de financiën
                         - Door de penningmeester Th. Jansen
                     5. Rapport kascontrolecommissie
                     6. Benoeming kascontrolecommissie
                     7. Bestuursverkiezing
                     8. Vaststelling contributie
                     9. Mededelingen
                     10. Rondvraag
                     11. Sluiting

 

Op Woensdag 2 april 2014 aanvang na afloop van de vergadering van de uitvaartvereniging.
In  ’t Holt te Ten Post.

Aan de leden van de Vereniging Begraafplaats Wittewierum:

Agenda:     1. Opening
                        - Door de voorzitter T. Penninga
                        - Vaststellen agenda
                    2. Notulen
                        - Door secretaris J. Woldhuis
                    3. Verslag administrateur
                        - Door H. Veldman   
                    4. Rapport kascontrolecommissie
                    5. Bestuursverkiezing 
                    6. Werkzaamheden op de begraafplaats
                    7. Voorstel verhoging contributie
                    8. Mededelingen van het bestuur
                    9. Rondvraag
                    10. Sluiting