Skip to main content

Agenda vergadering 25-03-2019

GECOMBINEERDE LEDENVERGADERING van de UITVAARTVERENIGING TEN POST e.o en de VERENIGING BEGRAAFPLAATS WITTEWIERUM

Op Maandag 25 maart 2019 aanvang 20.00 uur.
In het Proathoeske te Lellens.

Aan de leden van de uitvaartvereniging Ten Post e.o.:

Agenda:      1. Opening
                         - Door de voorzitter W. Bolhuis
                         - Stilstaan bij de mensen die in 2018 zijn overleden
                     2. Notulen
                         - Door de secretaris K. van Wageningen
                     3. Jaarverslag
                         - Door de secretaris K. van Wageningen
                     4. Rekening en verantwoording van de financiën
                         - Door de penningmeester Th. Jansen
                     5. Rapport kascontrolecommissie
                     6. Benoeming kascontrolecommissie
                     7. Bestuursverkiezing
                     8. Vaststelling contributie
                     9. Mededelingen
                     10. Rondvraag
                     11. Sluiting

 

Op Maandag 25 maart 2019 aanvang na afloop van de vergadering van de uitvaartvereniging.
In het Proathoeske te Lellens.

Aan de leden van de Vereniging Begraafplaats Wittewierum:

Agenda:     1. Opening
                        - Door de voorzitter T. Penninga
                        - Vaststellen agenda
                    2. Notulen
                        - Door secretaris W. Bolhuis
                    3. Verslag administrateur
                        - Door H. Veldman   
                    4. Rapport kascontrolecommissie
                    5. Bestuursverkiezing 
                    6. Werkzaamheden op de begraafplaats
                    7. Vaststelling contributie
                    8. Mededelingen van het bestuur
                    9. Rondvraag
                    10. Sluiting